37%
قیمت اصلی 215/000 تومان بود.قیمت فعلی 135/000 تومان است.