25%
قیمت اصلی 2/125/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/599/000 تومان است.