40%
قیمت اصلی 765/000 تومان بود.قیمت فعلی 457/000 تومان است.