18%
قیمت اصلی 595/000 تومان بود.قیمت فعلی 489/500 تومان است.