24%
قیمت اصلی 660/000 تومان بود.قیمت فعلی 499/000 تومان است.
15%
قیمت اصلی 135/000 تومان بود.قیمت فعلی 115/000 تومان است.