29%
قیمت اصلی 125/000 تومان بود.قیمت فعلی 89/000 تومان است.