26%
قیمت اصلی 678/300 تومان بود.قیمت فعلی 499/000 تومان است.