52%
قیمت اصلی 660/000 تومان بود.قیمت فعلی 319/000 تومان است.