16%
قیمت اصلی 777/600 تومان بود.قیمت فعلی 650/000 تومان است.