25%
قیمت اصلی 1/990/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/489/000 تومان است.