19%
قیمت اصلی 450/000 تومان بود.قیمت فعلی 365/000 تومان است.