19%
قیمت اصلی 989/000 تومان بود.قیمت فعلی 799/000 تومان است.