25%
قیمت اصلی 798/000 تومان بود.قیمت فعلی 598/900 تومان است.