10%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 175/000 تومان است.