69%
قیمت اصلی 243/000 تومان بود.قیمت فعلی 75/000 تومان است.