37%
قیمت اصلی 711/000 تومان بود.قیمت فعلی 449/000 تومان است.
29%
قیمت اصلی 125/000 تومان بود.قیمت فعلی 89/000 تومان است.