17%
قیمت اصلی 191/700 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.