3%
قیمت اصلی 77/689 تومان بود.قیمت فعلی 75/000 تومان است.