39%
قیمت اصلی 485/000 تومان بود.قیمت فعلی 295/000 تومان است.
48%
قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 335/000 تومان است.