29%
قیمت اصلی 690/000 تومان بود.قیمت فعلی 489/000 تومان است.
22%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 175/000 تومان است.
18%
قیمت اصلی 109/000 تومان بود.قیمت فعلی 89/000 تومان است.