36%
قیمت اصلی 465/000 تومان بود.قیمت فعلی 299/000 تومان است.