38%
قیمت اصلی 185/000 تومان بود.قیمت فعلی 115/000 تومان است.