26%
قیمت اصلی 268/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.
43%
قیمت اصلی 69/000 تومان بود.قیمت فعلی 39/000 تومان است.