24%
قیمت اصلی 315/000 تومان بود.قیمت فعلی 239/000 تومان است.