22%
قیمت اصلی 45/000 تومان بود.قیمت فعلی 35/000 تومان است.