29%
قیمت اصلی 186/000 تومان بود.قیمت فعلی 132/000 تومان است.