17%
قیمت اصلی 598/000 تومان بود.قیمت فعلی 495/000 تومان است.