12%
قیمت اصلی 617/500 تومان بود.قیمت فعلی 545/000 تومان است.