19%
قیمت اصلی 575/000 تومان بود.قیمت فعلی 465/000 تومان است.
17%
قیمت اصلی 595/000 تومان بود.قیمت فعلی 495/000 تومان است.