30%
قیمت اصلی 150/000 تومان بود.قیمت فعلی 105/000 تومان است.