16%
25%
قیمت اصلی 172/500 تومان بود.قیمت فعلی 129/000 تومان است.
28%
قیمت اصلی 222/000 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.