14%
قیمت اصلی 439/000 تومان بود.قیمت فعلی 379/000 تومان است.