78%
قیمت اصلی 130/000 تومان بود.قیمت فعلی 29/000 تومان است.