33%
قیمت اصلی 449/000 تومان بود.قیمت فعلی 299/000 تومان است.