19%
قیمت اصلی 135/000 تومان بود.قیمت فعلی 110/000 تومان است.