28%
قیمت اصلی 120/000 تومان بود.قیمت فعلی 87/000 تومان است.