24%
قیمت اصلی 660/000 تومان بود.قیمت فعلی 499/000 تومان است.
19%
قیمت اصلی 450/000 تومان بود.قیمت فعلی 365/000 تومان است.
8%
قیمت اصلی 398/000 تومان بود.قیمت فعلی 365/000 تومان است.
23%
قیمت اصلی 690/000 تومان بود.قیمت فعلی 529/000 تومان است.