21%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 155/000 تومان است.
39%
قیمت اصلی 319/000 تومان بود.قیمت فعلی 195/000 تومان است.