33%
قیمت اصلی 1/495/000 تومان بود.قیمت فعلی 997/000 تومان است.