18%
قیمت اصلی 1/450/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/195/000 تومان است.