42%
قیمت اصلی 95/000 تومان بود.قیمت فعلی 55/000 تومان است.