30%
قیمت اصلی 155/000 تومان بود.قیمت فعلی 109/000 تومان است.