27%
قیمت اصلی 260/000 تومان بود.قیمت فعلی 189/000 تومان است.