25%
قیمت اصلی 595/000 تومان بود.قیمت فعلی 449/000 تومان است.