10%
قیمت اصلی 546/000 تومان بود.قیمت فعلی 489/000 تومان است.