36%
قیمت اصلی 155/000 تومان بود.قیمت فعلی 98/500 تومان است.