22%
قیمت اصلی 765/000 تومان بود.قیمت فعلی 599/000 تومان است.
36%
قیمت اصلی 685/000 تومان بود.قیمت فعلی 435/000 تومان است.
16%
قیمت اصلی 695/000 تومان بود.قیمت فعلی 585/000 تومان است.