17%
قیمت اصلی 115/000 تومان بود.قیمت فعلی 95/000 تومان است.