42%
قیمت اصلی 785/000 تومان بود.قیمت فعلی 455/000 تومان است.