15%
قیمت اصلی 35/000 تومان بود.قیمت فعلی 29/900 تومان است.
16%
قیمت اصلی 39/000 تومان بود.قیمت فعلی 32/900 تومان است.